Nhà lưu động năng lượng mặt trời

18/09/2010
Nhà lưu động dùng năng lượng mặt trời
Nhà lưu động dùng năng lượng mặt trời
Nhà lưu động dùng năng lượng mặt trời
Nhà lưu động dùng năng lượng mặt trời
Nhà lưu động dùng năng lượng mặt trời

Ảnh: Waskman

Tags:

Ý kiến bạn đọc [ 0 ]


Ý kiến của bạn