mình thích bức này chuẩn

có vẻ không cute bằng nhưng mặt sang và hiền hơn